Společenství vlastníků jednotek

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ SLUŽBY

   Uzavření obchodních smluv s dodavateli na zajištění:

- dodávek elektrické energie, plynu, tepla a TUV, studené vody a odvodu odpadních vod

- odvozu pevného komunálního odpadu

- provozu a údržby výtahů

- úklidu společných prostor domu i chodníků patřících k nemovitosti

- nepřetržité havarijní služby v oblasti voda, odpady, plyn, elektro práce

- zpracování plánu revizí podle platných právních předpisů a zajištění provedení revizí a následné odsranění zjištěných závad

- zajištění oprav a údržby společných částí domů podle požadavků společenství

- zajištění cenových nabídek od různých dodavatelských firem podle požadavků společenství

- kontrola termínu a kvality provedení oprav zajišťovaných správcem

- vedení pasportu domu, bytů a nebytových prostor

- evidence všech měřidel a zajištění jejich odečtů

- zajištění veškerých právních kroků vedoucích ke vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby

 

EKONOMICKÉ SLUŽBY

 

- vedení účetnictví podle platných právních předpisů

- vedení evidence nákladů vztahujících se k domu

- kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů

- zpracování roční účetní uzávěrky, zprávy o hospodaření společenství a daňového přiznání za společenství

- vedení evidence členů společenství

- vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a vedení evidence plateb členů společenství

- evidence údajů potřebných pro roční vyúčtování služeb

- evidence předpisů a plateb záloh na služby pro jednotlivé vlastníky

- evidence nákladů na teplo, TUV a služby

- zpracování vyúčtování nákladů pro jednotlivé vlastníky za kalendářní rok

- zajištění výplaty přeplatků a výběru nedoplatků

- tisk upomínek jednotlivým dlužníkům a tisk seznamu neplatičů pro výbor společenství

 

© 2008 Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode