Má smysl schvalovat domovní řád?

17.06.2009 15:05

Domovní řád a jeho dodržování  

Pokud se v domě, kde je založeno SVJ, vyskytnou vlastníci, kteří svým chováním obtěžují ostatní vlastníky bytů, je první reakce na požadavek schválení domovního řádu. Určitě se nelze divit, nutno však vysvětlit, zda takový dokument má vůbec nějakou právní sílu, pro případné vymáhání povinností v něm určených. Zjednodušeně řečeno: Naplnění této snahy je značně obtížné.

 

V první řadě je nutno říct, že veškerá práva a povinnosti vlastníka jednotky jsou zakotvena v zákoně č. 72/1994 Sb. O vlastnictví bytu a v Občanském zákoníku. Tyto povinnosti jsou však popsány obecně a tak záleží vždy na výkladu pojmů. Při případném sporu o tom, zda chování určitého vlastníka překračuje obecně uznávané limity, je nutné se obrátit na soud. Můžeme uvést asi nejobecnější  judikaturu soudu o tom, že obecně uznávaná doba pro noční klid je mezi 22.  a 6. hodinou ranní. Ovšem o tom, co my považujeme za prekročení obecně uznávaných limitů "slušného a tichého chování", musí každopádně rozhodnout opět až soud.

V tomto případě můžeme pouze poradit, aby při rušení nočního klidu byla zavolána městská policie a za přítomnosti ještě alespoň jednoho svědka byl sepsán zápis z místa. Při opakovaném porušování nočního klidu dojde k přestupku a ten je řešen v přestupkovém řízení na MÚ. Pokud ani toto opatření nepomůže, je nutné se domáhat svých práv u soudu.

Postupy pro regulaci chování v domě jsou samozřejmě rozdílné pro domy ve vlastnictví SVJ a družstva. Nás samozřejmě zajímají hlavně domy  ve vlastnictví SVJ.
 

Pokud je dům ve vlastnictví SVJ, je regulace chování poměrně složitá. SVJ nemůže žádného vlastníka omezovat na jeho právech. Zároveň nemůže ve stanovách určit povinnosti vlastníků nad rámec vzorových stanov a zákona č. 72/1994 Sb. Hlavně proto, že tyto povinnosti jsou pak stěží vymahatelné. SVJ si samozřejmě může na shromáždění vlastníků schválit domovní řád, kde si upraví chování vlastníků. Pokud ovšem někdo o domovním řádu nehlasoval nebo byl někdo proti, opět nemůže SVJ po těchto lidech vymáhat plnění  popsaných povinností. Jsme toho názoru, že jedinou možností je schválení domovního řádu 100% hlasů ze všech a  poté domovní řád pojmout jako dohodu všech vlastníků, kdy  platnost této dohody stvrdí každý vlastník svým podpisem.
 

Závěrem můžeme z praxe potvrdit, že pokud se některý z vlastníků rozhodne porušovat obecně uznávané limity chování, ale zároveň řádně přispívá do FO, jen těžko s tímto vlastníkem SVJ něco zmůže. Potom je důležitá trpělivost, snažit se dotyčným vysvětlit čím porušují tyto limity a popř. pohrozit žalobou na domáhání se práv ostatních vlastníků.

Vzorový domovní řád si můžete stáhnout zde --- DOMOVNÍ ŘÁD.doc (44,5 kB)

zdroj: svjportal.cz

Kontakt

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského 148
339 01 Klatovy II

Hodiny pro veřejnost:
Po 7:30-11:00 12:00-16:00
Út 7:30-11:00 12:00-13:30
St 7:30-11:00 12:00-16:00
Čt 7:30-11:00 12:00-13:30
Pá 7:30-11:00

e-mail:
snklatovy(zavináč)snklatovy.cz

+420376311786

Vyhledávání

© 2008 Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode