Nový zákon o vlastnictví bytů

08.08.2008 13:43

Návrh nového zákona o vlastnictví bytů připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a v současné době ho předložilo vládě. Pokud ho vláda, parlament i prezident schválí, mohl by nabýt účinnosti od 1.9.2009. Nový zákon chystá několik významných změn pro majitele bytových jednotek. 

Nový zákon by měl především zjednodušit hlasování o společných věcech. O všech společných věcech by měli vlastníci rozhodovat nadpoloviční většinou všech hlasů, takže např. o rekonstrukci domu (zateplení, výměna oken, atd.) bude nově stačit souhlas nadpoloviční většiny všech hlasů, což výrazně usnadní prosazení modernizací v bytových domech. Novinkou bude i možnost hlasovat mimo schůzi (např. písemným oběžníkem, dodatečným písemným souhlasem). Výjimky by byly v hlasování nově jen dvě. 100% souhlas všech vlastníků bude požadován pro změnu spoluvlastnických podílů na společných částech domu a také u určení výše příspěvku na správu domu (FO), pokud by výše příspěvku neměla vycházet z velikosti spoluvlastnických podílů. Opět bude postačující souhlas i mimo schůzi.

Hlasování mimo schůzi bude mít svá pravidla. Bude muset mít písemnou formu a bude také stačit souhlas nadpoloviční většiny všech hlasů. Výjimkou bude schvalování účetní uzávěrky, určení výše příspěvku na správu domu (FO) a schvalování výše a podmínek úvěru. K těmto záležitostem se bude muset vždy svolávat shromáždění. Shromáždění se bude muset svolávat tak jako dosud min. 1x ročně. Tvůrci zákona i členové výborů SVJ si od této úpravy slibují usnadnění projednávání důležitých skutečností a eliminaci schůzí, na kterých se nesejde usnášeníschopný počet hlasů.

Dalším důležitým bodem v nové úpravě zákona bude přesné vymezení co je a co není společnou částí domu. Z nového zákona vyplývá, že společnou částí domu budou např. sklepní kóje, lodžie, balkóny, terasy, a to i tehdy, když je užívá jen určitý vlastník. Tím bude jasně řečeno, že opravy těchto prostor se budou hradit z FO. Tato úprava potvrzuje už nyní rozšířený názor řady odborníků v oblasti bydlení a dává jasnou odpověď všem, kteří tuto skutečnost dosud nechtěli brát na zřetel. Zároveň se počítá s tím, že vlastník, který tyto prostory užívá, bude nově i z této plochy přispívat do FO. Výpočet příspěvku by měl vycházet z jedné poloviny výměry prostoru.

Úplné znění návrhu zákona si můžete stáhnout zde.

zdroj: stránky MMR, novinky.cz

 

Diskusní téma: Nový zákon o vlastnictví bytů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

Kontakt

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského 148
339 01 Klatovy II

Hodiny pro veřejnost:
Po 7:30-11:00 12:00-16:00
Út 7:30-11:00 12:00-13:30
St 7:30-11:00 12:00-16:00
Čt 7:30-11:00 12:00-13:30
Pá 7:30-11:00

e-mail:
snklatovy(zavináč)snklatovy.cz

+420376311786

Vyhledávání

© 2008 Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode