Osvětlení klecí výtahů pro přepravu osob

12.06.2009 09:59

Osvětlení klecí výtahů pro přepravu osob a přepravu osob a nákladů

Vyjádření k dotazům ohledně ustanovení ČSN EN 81-1,2:1999 a interpretací k nim týkajících se osvětlení klecí osobních výtahů, které stojí po skončení jízdy ve stanicích.

Odborná veřejnost se velmi živě zajímá o úspory jakéhokoli druhu. A tak byl také vznesen dotaz, který se dotýká osvětlení výtahové klece po skončení jízdy výtahu. Při určitých variantách použití samočinných klecových dveří a ručních šachetních dveří ( velmi častá varianta u výtahů, které jsou nyní podrobovány podstatným změnám podle ČSN 27 4011, zvláště v panelových domech) by podle stávající normy měla zůstat klec výtahu po skončení jízdy trvale osvětlena, což přirozeně vyvolává u řady spolumajitelů domu ( výtahu) otázku, zda je to nutné. Norma totiž jednoznačně řeší tuto situaci u výtahů, které mají oboje dveře - t. zn. klecové i šachetní samočinné - tam je povoleno, aby světlo v kleci po skončení jízdy zhaslo - většinou se dá nastavit i prodleva, po které se tak stane.

Nicméně v dotazech je často hledána možnost, jak to "udělat" i u výtahů, které mají samočinné klecové dveře a šachetní dveře pak v provedení, které není samočinné - jsou použity klasické ruční jednokřídlové šachetní dveře.

Bylo hledáno řešení, které by při dosažení stejné bezpečnosti, jaká je požadována evropskou normou umožnila provozovat výtah, který by neměl rozsvíceno světlo v kleci trvale. Taková možnost je dále popsána.

Citace čl. 8.17.3 ČSN EN 81-1,2:

"Klec musí být trvale osvětlena, pokud je výtah připraven k jízdě. U výtahu se samočinnými dveřmi může být světlo v kleci vypnuto, jestliže klec stojí se zavřenými dveřmi ve stanici podle 7.8."

Výtah je připraven k jízdě vždy, s výjimkou těchto situací:
není vyřazen z činnosti pro poruchu nebo z jiného důvodu
není přepnut na revizní nebo nouzovou jízdu.

Pokud má výtah samočinné šachetní dveře, je z druhé věty čl. 8.17.3 zřejmé, že po jejich zavření se osvětlení v kleci může vypnout.

Má-li tedy být dodržena ČSN EN 81-1,2, musí u výtahu, který je provozuschopný a nemá samočinné šachetní dveře, být klec osvětlena trvale, tak,aby na podlaze klece a u ovládačové kombinace byla intenzita minimálně 50 lx - viz čl. 8.17.1 a interpretace k němu.

Vyjdeme-li ze zásady, že norma není závazná a mohou být použita i jiná řešení než v ní uvedená, pokud bude dosaženo stejné bezpečnosti, je možno vypnout (snížit intenzitu) osvětlení klece po zavření šachetních dveří, které nejsou samočinné, za předpokladu splnění těchto podmínek:
Vypnutí ( snížení intenzity) osvětlení klece nastane až po uplynutí dostatečně dlouhé prodlevy po zavření šachetních dveří, aby se minimalizovala možnost, že při otálení osoby v kleci s volbou jízdy, nedojde k zhasnutí světla v kleci, která není prázdná (pohyblivé podlahy se prakticky již nepoužívají).
Stisknutím ovládače ve stanici, kde klec stojí, musí dojít k plnému zapnutí osvětlení klece a pokud má klec samočinné klecové dveře v klidu zavřené, i k jejich otevření.
Pokud nejsou šachetní dveře v klidu zajištěné (např. v důsledku toho, že samočinné klecové dveře jsou v klidu otevřené), musí otevřením šachetních dveří dojít k zapnutí (zvýšení intenzity) osvětlení klece.

Bod 1 by měl být splněn i u výtahu se samočinnými šachetními dveřmi, i když časová prodleva není nikde výslovně uvedena.

Takovéto řešení by pak mělo být schváleno příslušnou AO jako typové řešení výtahu nebo schváleno při ověřovaní shody výtahu po provedené podstatné změně příslušným orgánem. Vždy však musí toto řešení být uvedeno v technické dokumentaci výtahu (mimo jiné i v návodu na používání výtahu).

Potom při použití vhodných osvětlovacích prvků jistě dojde k úspoře elektrické energie.

Je jisté, že se o popisovaném řešení vyplatí uvažovat.

Výše uvedené se vztahuje ke konsolidovanému znění ČSN EN 81-1,2 z roku 2008, které obsahuje i všechny vydané interpretace.

článek převzat z informační webu www.jaktodelaji.cz

 

Kontakt

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského 148
339 01 Klatovy II

Hodiny pro veřejnost:
Po 7:30-11:00 12:00-16:00
Út 7:30-11:00 12:00-13:30
St 7:30-11:00 12:00-16:00
Čt 7:30-11:00 12:00-13:30
Pá 7:30-11:00

e-mail:
snklatovy(zavináč)snklatovy.cz

+420376311786

Vyhledávání

© 2008 Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode