Povinnosti pro SVJ v oblasti požární ochrany

20.08.2008 13:57

Povinnosti pro SVJ v oblasti požární ochrany

- společenství vlastníků jednotek je právnická osoba --- zabezpečuje plnění povinností na úseku požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů
- rozsah povinností stanoven v závislosti na kategorii požárního nebezpečí jimi provozované činnosti.
- zákon o požární ochraně v § 4 určuje tyto tři kategorie požárního nebezpečí:
Bez zvýšeného požárního nebezpečí
Se zvýšeným požárním nebezpečím
S vysokým požárním nebezpečím
- objekt SVJ je ve většině případů zařazen do první kategorie (bez zvýšeného požárního nebezpečí) --- SVJ je povinno pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a provádět pravidelné preventivní prohlídky objektu.
- lhůty preventivních požárních prohlídek stanoví § 13, vyhlášky 246/2001 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně (dále jen „vyhláška o požární prevenci“)
- v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (SVJ) se provádí preventivní požární prohlídka nejméně jednou za rok.
- další podstatná (opomíjená) povinnost, která je často zanedbávána a tou je označení objektu příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, označení požární vody, hydrantů
- SVJ by mělo označit příslušnými značkami, příkazy, zákazy a pokyny:
únikové cesty
směry úniku
nouzové východy
hlavní uzávěry elektrické energie, plynu, vody, topení
přenosné hasící přístroje
požární hydranty
zákaz kouření
zákazu vstupu s otevřeným ohněm

Únikové cesty
- uživatelé bytových jednotek sníží průchodnost únikových cest hořlavým nábytkem a různými předměty (skříně, botníky, květináče) – PROTIPRÁVNÍ
- povinnost SVJ - povinnost udržovat únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízen

Jakékoliv předměty na únikových cestách nesmí bránit evakuaci a nesmí zvyšovat požární riziko!

Hasicí přístroje
- revize nutno provádět min.1× ročně
- pokud SVJ nedisponuje požárně bezpečnostním řešením je nutno postupovat podle § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci --- nutno instalovat alespoň hasicí přístroj s určitou hasební schopností (např. 6 kg hasícího prášku) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu
- dle ČSN 73 08 33 (norma pro bydlení a ubytování), je striktně stanoveno, že hasicí přístroje musí být umístěny v prostorách určených ke skladování (sklepní kóje) a ve strojovně výtahu
- pokud původní projektová dokumentace objektu neřeší požární ochranu, měli by představitelé SVJ zvážit rizika s tím spojená a uvažovat o osazení objektu hasicími přístroji

Požární hydranty
- revize dle ČSN 73 08 73 a ČSN EN 671–3 nutno provádět min. 1× ročně
- musí být udržováno v provozuschopném stavu - nutno doplňovat jednotlivé komponenty (hadice, držáky) dle jejich životnosti
- stoupací potrubí požárního vodovodu musí být natlakováno a připraveno k použití
- hydrantové skříně nesmí být uzamčeny

Požární dveře
- u novostaveb musí být každá jednotka vyčleněna z hlediska požární ochrany jako samostatný požární úsek
- každý byt musí mít požární dveře
- nutná revize 1 x ročně
- s tím souvisí zajištění stoupací šachty jako samostatného požárního úseku --- požární dvířka do stoupací šachty --- nebo při rekonstrukcích stoupacích vedení oddělení jednotlivých podlaží spec. požárním tmelem

Upozornění: tento článek pouze nastiňuje problematiku požární ochrany u právnických osob SVJ
zdroj: internet
 

Kontakt

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského 148
339 01 Klatovy II

Hodiny pro veřejnost:
Po 7:30-11:00 12:00-16:00
Út 7:30-11:00 12:00-13:30
St 7:30-11:00 12:00-16:00
Čt 7:30-11:00 12:00-13:30
Pá 7:30-11:00

e-mail:
snklatovy(zavináč)snklatovy.cz

+420376311786

Vyhledávání

© 2008 Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode