Přehled dotací na regeneraci bytového fondu pro rok 2008

15.08.2008 12:18

Častým dotazem představitelů SVJ je možnost čerpání dotací na jejich plánovanou rekonstrukci domu. V letošním roce můžou (mohla) SVJ čerpat následující dotace:

PANEL - dotace na částečné krytí úroků z čerpaného úvěru

- nejčastěji využívaná dotace u SVJ v panelových domech

- nutné provedení komplexní regenerace panelového domu, která zajistí zlepšené energetické vlastnosti domu

- SVJ musí zajistit projektovou dokumentaci, energetický štítek, posouzení rozpočtu od ČKAIT, vyjednat úvěr u některé z bank, uzavřít smlouvu s dodavatelem který vlastní ISO

- v roce 2008 je výše dotace Panel na krytí úroků ve výši 2% na max. dobu 15 let

- více informací na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky zde.

 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2008

- pro SVJ, v jejichž domě se nachází původní olověný rozvod pitné vody

- k žádosti je nutné doložit jednoduchou projektovou dokumentaci, položkový rozpočet a protokol od autorizované laboratoře o prekročení povoleného limitu olova v pitné vodě

- možnost čerpat nevratnou dotaci až do výše 20.000,- Kč na jeden byt

- žádosti bylo nutné podat do 15.2.2008 (při plánované realizaci v roce 2009 je nutné již nyní začít připravovat potřebné podklady)

- více informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde

 

Program na podporu energetických úspor

- více informací zde

 

Zajišťujeme veškerý servis ohledně podání žádostí na dotační tituly, shromáždění potřebné dokumentace atd.

 

Diskusní téma: Přehled dotací na regeneraci bytového fondu pro rok 2008

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

Kontakt

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského 148
339 01 Klatovy II

Hodiny pro veřejnost:
Po 7:30-11:00 12:00-16:00
Út 7:30-11:00 12:00-13:30
St 7:30-11:00 12:00-16:00
Čt 7:30-11:00 12:00-13:30
Pá 7:30-11:00

e-mail:
snklatovy(zavináč)snklatovy.cz

+420376311786

Vyhledávání

© 2008 Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode